Reklama
 
Blog | Radomír Věntus

KSČM pomalu končí – ale co bude dál?

Mnoho občanů se dívá do budoucnosti a těší se na okamžik, kdy ve volbách KSČM získá méně než 5 % odevzdaných hlasů. Jako kdyby snad s tím přišel konec dějin a skončila éra radikálních stran - ale bohužel vše může být jinak...

Zapomíná se totiž tak trochu na jednu věc – pro druhou demokratickou levicovou stranu nalevo od ČSSD může být po neúspěchu KSČM místo. Jednoduše to lze ukázat např. na oblasti zdravotnictví. Pokud bude chtít ČSSD do budoucna vyhrát volby do PS PČR, tak se bude muset posunout více do středu a uznat alespoň část poplatků ve zdravotnictví. V té době již strany dnešní vládní koalice nebudou, jak se ukazuje již dnes, pouze obhajovat regulační poplatky ale zvyšovat a rozšiřovat je. Po dalších volbách zřejmě nutnost poplatků v okleštěné formě uzná i ČSSD a zásadní bitva se povede spíše jen o jejich výši, a o jejich rozšíření v rámci dalších zdravotnických úkonů. V této situaci se bude KSČM potýkat s dalším poklesem preferencí.

Pokud ČSSD např. v oblasti zdravotnictví přijme po roce 2014 či 2018 tezi, že některé regulační poplatky jsou nutné, tak pro některé voliče přestane být dostatečně levicová. Navíc, pokud bude ČSSD u vlády tak logicky bude docházet k tomu, že praktickým prováděním své politiky a vznikem korupčních skandálů zklame část svých voličů. V té chvíli může přijít na scénu nová levicová strana. KSČM totiž reprezentuje voliče, kteří určitým způsobem benefitovali či alespoň nostalgicky vzpomínali na režim před rokem 1989. Na druhé straně ale zároveň zastupuje i zájmy nižších společenských tříd, které odmítají např. právě poplatky ve zdravotnictví a snaží se zachovat výdobytky sociálního státu 20. století.

I když bude možná tato nová strana v ekonomické oblasti podobná KSČM, tak se bude lišit jedinou, ale za to klíčovou věcí. Bude na ní nahlíženo jako na demokratickou. Nebude volat po návratu k minulému režimu či ho nějak obhajovat. V jejích řadách nebude nikdo, kdy by byl členem KSČ a co hlavně – bude usilovat o demokracii, nebo alespoň to chytře předstírat. Jejím programem může být i kritika velkých stran ODS a ČSSD a nabízení alternativy. A na to někteří lidé rádi slyší. Zároveň pokud bude vládnout ČSSD v koalici se středovými stranami tak si bude tato nová levicová strana vylepšovat pozice kritikou této koalice a bude získávat hlasy na úkor ČSSD.

Reklama

Možná si teď někdo ze čtenářů řekne. No dobře, ale proč o tom píšete? V čem spočívá problém? Problém spočívá v tom, že program této strany může být populistický a velmi líbivý – každopádně však málo proveditelný. Tato strana však bude získávat kritikou stále více hlasů. Úplně nejhorší situací by ale bylo, pokud by v této době začala být formována i populistická strana na pravé straně politického spektra, jejíž program by byl xenofobní a protiunijní. Poté by obě tyto strany byly schopny dohromady odčerpat až 15 % hlasů, což by znemožnilo vytvořit akceschopnou koalici. Mohlo by nastat několik scénářů např. koalice ČSSD s touto novou levicovou stranou, nebo koalice ODS s novou pravicovou populistickou stranou. To by rozhodně nevedlo k zlepšení politické či ekonomické situace naší země.

Neříkám, že se výše uvedený scénář stane – v tomto případě se budu velmi rád mýlit. Rád bych však podotkl, že konec KSČM na parlamentní scéně nemusí nutně znamenat zlepšení. Dnes je KSČM jasně definovanou stranou, kterou i díky dokumentům a výpovědí pamětníků z doby minulé většina občanů odmítá. V budoucnu ale můžou pro náš demokratický systém přijít jiné hrozby, které budou již méně zřetelné a tím i více přijatelné pro větší část veřejnosti, než jakou dnes oslovuje KSČM. Nejhorší, co se může stát, je nadšeně oslavovat konec KSČM na parlamentní scéně a přitom nepoznat, že přehlížíme daleko větší hrozby, které můžou vážně narušit svět okolo nás.